Organizator:
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

Termin konferencji:
14-15 stycznia 2022 r.

Liczba punktów edukacyjnych – 9

Opcje uczestnictwa
Udział bezpłatny – Organizator zapewnia: udział online w wykładach oraz certyfikat uczestnictwa
Udział płatny 100 zł. (w tym VAT) – Organizator, poza opisanymi powyżej zapewnia: dostęp online do przeglądania poprzez stronę www materiałów konferencyjnych przez okres do 15 lutego 2022 r. W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “RPP 2021”
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Dostęp do materiałów konferencyjnych, informacja dodatkowa
W ramach udziału płatnego zostaną uczestnikowi udostępnione tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

WAŻNE!
Webinarium odbędzie się za pośrednictwem Platformy Click Meeting.
Jej oprogramowanie wspiera przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge.
NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex

Informacje organizacyjne:
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl