Krajowe Webinarium Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z posiedzeniem Oddziału Mazowieckiego PTORL Ch. G. Sz. 

Patronat Medialny: Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch- Wójcikiewicz

Dr hab. n. med.  Lidia Zawadzka- Głos

Dr hab. n. med.  Antoni Bruzgielewicz

Dr hab. n. med.  Tomasz Gotlib

Dr hab. n. med.  Anna Rzepakowska

Dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

Dr n. med. Dorota Kiprian

Dr n. med. Robert Bartoszewicz

PROGRAM

17:00-17:10 Otwarcie Webinarium prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
17:10-18:10 Sesja I   Otologia i otoneurochirurgia – patologie nerwu twarzowego w kości skroniowej Moderuje: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
17:10-17:20 Dekompresja nerwu twarzowego z dojścia przez środkowy dół czaszki u pacjentki z nerwiakiem kolanka nerwu twarzowego lek. Tomasz Wojciechowski
17:20-17:30 Odpowiedzi na pytania z czatu
17:30-17:40 Przerzut raka do kości skroniowej u pacjentki operowanej z powodu guza nerwu twarzowego z wykonaną rekonstrukcją n. VII koniec do końca dr n. med. Maria Makuszewska
17:40-17:50 Odpowiedzi na pytania z czatu
17:50-18:00 Guz nerwu twarzowego. Samoistna reinerwacja mięśni twarzy ze strony przeciwnej u pacjentki po usunięciu guza nerwu twarzowego lek. Patrycja Torchalla
18:00-18:10 Odpowiedzi na pytania z czatu
18:10-18:15 Przerwa
18:15-19:15 Sesja II   Onkologia – Chirurgia ratująca życie i radioterapia w guzach głowy i szyi Moderuje: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
18:15-18:25 Zaawansowany rak skóry powieki górnej oka prawego dr n. med. Daniel Majszyk
18:25-18:35 Odpowiedzi na pytania z czatu
18:35-18:45 Raki nosogardła – leczenie chirurgiczne – prezentacja przypadku pierwotnego leczenia operacyjnego i przypadku chirurgii ratującej po radioterapii lek. Klaudyna Zwierzyńska
18:45-18:55 Odpowiedzi na pytania z czatu
18:55-19:05 Raki nosogardła – leczenie radioterapią dr n. med. Dorota Kiprian
19:05-19:15 Odpowiedzi na pytania z czatu
19:15-19:25 Wykład TBA
19:25-19:35 Odpowiedzi na pytania z czatu
19:35-19:40 Przerwa
19:40-21:00 Sesja III   Niebezpieczne ciała obce w otolaryngologii dziecięcej Moderuje: prof. dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
19:40-19:50 Ciało obce penetrujące do podstawy czaszki lek. Piotr Kwast
19:50-20:00 Odpowiedzi na pytania z czatu
20:00-20:10 Ciało obce zatoki szczękowej lek. Agata Wasilewska
20:10-20:20 Odpowiedzi na pytania z czatu
20:20-20:30 Ciało obce krtani dr n. med. Olga Olszewska-Sosińska
20:30-20:40 Odpowiedzi na pytania z czatu
20:40 Zakończenie Webinarium

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm